CÁC MODEL CỦA Dao ren ống
Bộ dao ren ống (522) 2.1 2 in 4 in BSPT 1000001450
5,903,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ dao ren ống 1 in 2 in BSPT 886427100
1,398,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ dao ren ống 1.1 2 2 in BSPT R 6621D2200
3,819,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ dao ren ống 1.1 2 2 in NPT 6621N2200
3,819,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ dao ren ống 1 2 in 3 4 in BSPT 886427000
1,398,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ dao ren ống 1 2 3 4 in BSPT R 27X10 891060200
5,421,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ dao ren ống 1 2 3 4 in NPT 27X10 891060597
5,962,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ dao ren ống 1 2 in BSPT R 27X10(16K030) 881060100
5,421,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ dao ren ống 1 2 in NPT 27X10 (16K330) 881060397
5,908,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ dao ren ống 2.1 2 3 in BSPT R 6622D2200
3,819,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ dao ren ống 2.1 2 3 in NPT 6622N2200
3,819,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ dao ren ống 3.1 2 4 in BSPT R 6623D2200
3,819,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ dao ren ống 3.1 2 4 in NPT 6623N2200
3,819,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Bộ dao ren ống BSPT R 1.1 2 in 6008D4000
1,047,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ dao ren ống BSPT R 1.1 4 in 6007D4000
861,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ dao ren ống BSPT R 1 2 in 6004D4000
651,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ dao ren ống BSPT R 1 4 in 6002D4000
638,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ dao ren ống BSPT R 2 in 6009D4000
1,047,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Bộ dao ren ống NPT 1 in 6006N4000
638,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Bộ dao ren ống NPT 1.1 2 in 6008N4000
1,026,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Bộ dao ren ống NPT 1.1 4 in 6007N4000
638,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Bộ dao ren ống NPT 1 2 in 6004N4000
638,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Bộ dao ren ống NPT 2 in 6009N4000
1,026,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng