CÁC MODEL CỦA Thiết bị rút ống
Thiết bị rút ống TEC MTP 5 8” 11 14
32,583,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống TEC MTP 3 4” 14 20
29,668,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống TEC-MTP-1 1/8”-11-15
27,413,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống TEC-MTP-1 3/4”-11-15
54,054,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống TEC-MTP-2”-11-15
57,143,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống TEC-MTP-1 1/4”-18-22
38,610,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống TEC RRH 306 155 SP 30
235,716,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống TEC-square drive adapter 1 1/2”
13,900,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống TEC MTP 1” 14 20
29,668,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống TEC MTP 1” 17 24
29,668,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống TEC MTP 1” 9 13
29,668,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống TEC MTP 7 8 14 19
29,668,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống TEC MTP 3 4 10 13
29,668,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống TEC MTP 1 2 14 20
29,668,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống POW-HPG-45
236,326,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống POW-SHPG-45
152,316,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống MTP 75 18
3,333,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Khẩu rút ống PS3
947,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đối trọng SUBZERO SSB 45
8,841,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị rút ống MTP SP
3,177,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng