CÁC MODEL CỦA Máy cắt ống dạng vòng
Máy cắt ống dạng vòng MET-J1QP-GX-325I
379,366,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng MET-J1QP-GX-635I
593,704,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-133I
244,480,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-219I
305,600,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-325I
366,720,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-426I
419,092,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-530I
488,960,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-724I
654,824,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-914I
942,928,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-1117I
1,100,044,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-S219
279,414,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-S325
331,786,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-S426
375,410,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-S530
419,092,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng EXACT 170 7010462
34,458,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng EXACT 170E 701 0463
31,233,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng EXACT Pipe Cutting System 220E
46,111,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng EXACT 280E 7010429
50,703,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng EXACT P400 7010401
51,157,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat