CÁC MODEL CỦA Máy cắt ống dạng vòng
Máy cắt ống dạng vòng MET-J1QP-GX-325I
388,327,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng MET-J1QP-GX-635I
607,728,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-133I
250,255,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-219I
312,819,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-325I
375,383,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-426I
428,992,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-530I
500,510,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-724I
670,292,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-914I
965,201,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-1117I
1,126,029,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-S219
286,015,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-S325
339,624,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-S426
384,278,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng J1QP-GX-S530
428,992,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng EXACT 170 7010462
34,458,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng EXACT 170E 701 0463
31,233,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng EXACT Pipe Cutting System 220E
46,111,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng EXACT 280E 7010429
50,703,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt ống dạng vòng EXACT P400 7010401
51,157,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng