CÁC MODEL CỦA Bàn thao tác 3 chân
Bàn thao tác 3 chân 464 464000000
12,353,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn thao tác và ê tô kẹp ống 400 2 1 2 in 464003000
14,825,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn thao tác và ê tô kẹp ống 400 4 in 464003100
16,010,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn thao tác và ê tô kẹp ống 404 4 in 464020000
17,729,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn thao tác và ê tô kẹp ống 404 6 in 464030000
20,198,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn thao tác và ê tô kẹp ống 450 2 in 464003400
15,525,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng