CÁC MODEL CỦA Dụng cụ nong ống-Cữ chặn dây rút ống
Cữ chặn dây rút ống M19 x 2mm
9,406,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cữ chặn dây rút ống HPC 5 8
8,077,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cữ chặn dây rút ống M19 x 2mm
9,406,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cữ chặn dây rút ống M25 x 2mm
9,406,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cữ chặn dây rút ống HPC 1
8,077,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cữ chặn dây rút ống HPC 1 1 4
8,077,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng