CÁC MODEL CỦA Dụng cụ nong ống-Cữ chặn dây rút ống
Cữ chặn dây rút ống M19 x 2mm
9,345,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cữ chặn dây rút ống HPC 5 8
8,026,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cữ chặn dây rút ống M19 x 2mm
9,345,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cữ chặn dây rút ống M25 x 2mm
9,345,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cữ chặn dây rút ống HPC 1
8,026,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cữ chặn dây rút ống HPC 1 1 4
8,026,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cữ chặn trước cho dây rút ống PJ 15 30 4F
1,301,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cữ chặn sau cho dây rút ống PJ 30 4R
3,035,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat