CÁC MODEL CỦA Ê tô kẹp ống
Ê tô kẹp ống dây xích 2 in 450020000
2,680,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ê tô kẹp ống dây xích 2.1 2 in 400010000
2,769,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ê tô kẹp ống dây xích 2.1 2 in 404020000
3,188,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ê tô kẹp ống dây xích 3 in 450030000
4,601,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ê tô kẹp ống dây xích 4 in 400020000
3,144,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ê tô kẹp ống dây xích 4 in 404040000
4,601,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ê tô kẹp ống dây xích 4 in 450040000
5,870,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ê tô kẹp ống dây xích 6 in 400030000
4,944,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ê tô kẹp ống dây xích 6 in 404060000
6,053,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat