CÁC MODEL CỦA Ê tô kẹp ống
Ê tô kẹp ống dây xích 2 in 450020000
2,832,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ê tô kẹp ống dây xích 2.1 2 in 400010000
2,926,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ê tô kẹp ống dây xích 2.1 2 in 404020000
3,370,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ê tô kẹp ống dây xích 3 in 450030000
4,862,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ê tô kẹp ống dây xích 4 in 400020000
3,322,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ê tô kẹp ống dây xích 4 in 404040000
4,862,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ê tô kẹp ống dây xích 4 in 450040000
6,203,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ê tô kẹp ống dây xích 6 in 400030000
5,225,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ê tô kẹp ống dây xích 6 in 404060000
6,396,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng