CÁC MODEL CỦA Dụng cụ cắt tháo lắp ống
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 750 14 N
10,389,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 750 15 N
10,389,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 750 16 N
10,389,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 1000 14 N
10,389,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 1000 15 N
10,389,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 1000 16 N
10,389,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 1250 14 N
20,133,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 1250 15 N
20,133,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 1250 16 N
20,133,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống HTP 3 (11.5 14.8mm)
10,957,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống HTP 5 (15.5 18.8mm)
10,957,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống HTP 8 (21.5 24.8mm)
10,957,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống HTP 11 (27.5 30.8mm)
14,962,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 625 15 N
10,389,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống HTP 50.8 x 2.90
82,863,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ phay mặt ống NTEF 1000
13,440,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Định tâm NTEF 1 OD 20 GA
538,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu nối trục rút ống 1 2 x 3 8
10,486,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat