CÁC MODEL CỦA Dụng cụ cắt tháo lắp ống
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 750 14 N
10,456,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 750 15 N
10,456,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 750 16 N
10,456,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 1000 14 N
10,456,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 1000 15 N
10,456,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 1000 16 N
10,456,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 1250 14 N
20,263,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 1250 15 N
20,263,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 1250 16 N
20,263,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống HTP 3 (11.5 14.8mm)
11,028,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống HTP 5 (15.5 18.8mm)
11,028,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống HTP 8 (21.5 24.8mm)
11,028,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống HTP 11 (27.5 30.8mm)
15,058,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ tháo cắt ống TCOR 625 15 N
10,456,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống HTP 50.8 x 2.90
83,398,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ phay mặt ống NTEF 1000
13,527,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Định tâm NTEF 1 OD 20 GA
541,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu nối trục rút ống 1 2 x 3 8
10,554,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng