CÁC MODEL CỦA Bàn ren ống
Bàn ren ống 600 BSPT R 1 in 6006D0000
1,395,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn ren ống 600 BSPT R 1.1 2 in 6008D0000
2,326,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn ren ống 600 BSPT R 1.1 4 in 6007D0000
1,453,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn ren ống 600 BSPT R 1 2 in 6004D0000
1,132,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn ren ống 600 BSPT R 1 4 in 6002D0000
1,078,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Bàn ren ống 600 BSPT R 2 in 6009D0000
2,468,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Bàn ren ống 600 BSPT R 3 4 in 6005D0000
1,132,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Bàn ren ống 600 BSPT R 3 8 in 6003D0000
1,078,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Bàn ren ống 600 NPT 1 in 6006N0000
1,252,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn ren ống 600 NPT 1.1 2 in 6008N0000
2,214,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn ren ống 600 NPT 1.1 4 in 6007N0000
1,383,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Bàn ren ống 600 NPT 1 2 in 6004N0000
1,078,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Bàn ren ống 600 NPT 1 4 in 6002N0000
1,078,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Bàn ren ống 600 NPT 2 in 6009N0000
2,214,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Bàn ren ống 600 NPT 3 4 in 6005N0000
1,078,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn ren ống 600 NPT 3 8 in 6003N0000
1,078,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn ren ống METRIC 16MM 6000M1600
1,252,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn ren ống METRIC 20MM 6000M2000
1,252,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn ren ống METRIC 25MM 6000M2500
1,252,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn ren ống tự động 1 2 in 2 in SE215 1500002157
9,083,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn ren ống tự động 1 2 in 2 in SE415 1500002158
5,925,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng