CÁC MODEL CỦA Dây trục kéo ống
Dây trục kéo ống TEC-MCTP-16
6,083,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MCTP-13
6,083,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MCTP-17
6,083,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MCTP-23
6,399,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MCTP-30
6,399,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MCTP-38
19,335,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MCTP-44
19,335,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MTPS-4
7,627,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MTPS-7
7,627,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MTPS-9.5
15,345,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MTPS-12
15,345,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MTPS-14
17,494,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-HTP-4
10,634,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-HTP-44-49
56,777,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-HTP-36-41
56,777,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống POW-PM-45/51
10,306,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục rút ống PM 17
2,342,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục rút ống PM 24
3,064,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat