CÁC MODEL CỦA Dây trục kéo ống
Dây trục kéo ống TEC-MCTP-16
6,123,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MCTP-13
6,123,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MCTP-17
6,123,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MCTP-23
6,440,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MCTP-30
6,440,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MCTP-38
19,460,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MCTP-44
19,460,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MTPS-4
7,676,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MTPS-7
7,676,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MTPS-9.5
15,444,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MTPS-12
15,444,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-MTPS-14
17,607,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-HTP-4
10,703,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-HTP-44-49
57,143,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống TEC-HTP-36-41
57,143,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dây trục kéo ống POW-PM-45/51
11,259,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục rút ống PM 17
2,558,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục rút ống PM 24
3,347,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng