CÁC MODEL CỦA Máy bào
Máy bào Ho 0882 Planer 600882000
7,238,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy bào Combi Planer/Thicknesser HMS 850 8inch 4902202924
13,230,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
máy bào thẩm PLANA 6.1C 230 240V 3200W
123,801,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
máy bào thẩm PLANA 6.1C 400V 3600W
123,802,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm PLANA 3.1C 10 1902207901
57,714,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào cuốn JWP 12 230V 10000840M
18,447,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy bào thẩm JPT 10B 707410M
24,337,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi máy bào thẩm JPT 10B 707411
1,161,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm JET JPT 8B 707400M (không chân đế)
20,961,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi máy bào thẩm JPT 8B 707401
967,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào cuốn JET JWP 15K Thicknesser 230V 10000283M
58,488,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào mặt JET JJ 8HH M Jointing machine 10000265M
55,703,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm ADH250 5905250
28,049,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy bào thẩm ADH305
29,424,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy bào thẩm ADH200 5905200
17,281,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào DH330 5904330
15,635,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm ADH260
38,825,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm ADH 26C (230 V)
56,441,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm ADH 26C (400 V)
56,441,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm ADH41 5940041
140,331,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm ADH41C 5904041
93,666,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm ADH31C 5904031
70,511,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào thẩm ADH 200 AS 5905200
17,281,000đ(chưa VAT)
Còn hàng