CÁC MODEL CỦA Máy cưa bàn
Máy cưa bàn Circular saw TKHS 315C 2,00 WNB 230/1/50
15,674,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa bàn Circular saw TKHS 315C/2,00 WNB 230/1/60
14,446,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa bàn Circular saw TKHS 315C/2,80 DNB 400/3/50
16,938,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa bàn TS 254 600668000
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy cưa bàn PRECISA 4.0 230V 2600W
102,224,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa bàn PRECISA 4.0 400V 3800W
101,865,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa bàn PRECISA 6.0 380 420V 4800W
150,565,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa bàn trượt FORSA 4.0 380 420V 4800W
221,240,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa bàn trượt FORSA 8.0 380 420V 4800w
259,325,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa bàn trượt FORSA 9.0 380 420V 4800w
246,327,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
máy cưa bàn STRUCTO 5.0 400V 4200W
41,560,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa bàn SCH Hs 80 no. 5901302901
6,420,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cưa bàn SCH Hs 120o 230V no. 3901302915
13,481,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cưa bàn SCH Hs 120o 400V no. 3901302920
12,255,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa bàn Hs 100S 5901310901
7,191,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cưa bàn trượt FORSA 3.0 230V 2600W
115,137,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa bàn trượt FORSA 3.0 400V 3800W
114,752,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa bàn trượt FORSA 3.1 230V 2600W
127,952,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa bàn trượt FORSA 3.1 400V 3800W
127,542,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng