CÁC MODEL CỦA Máy cưa lọng đứng
Máy cưa lọng Bandsaw BAS 260 SWIFT 230/1/50
15,726,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa lọng BAS 317 Precision 230/1/50 0090317000
32,371,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa lọng BAS 317 Precision 400/3/50 0090317000
32,371,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa lọng BAS 261 619008000
17,607,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa lọng FH-Vertical band saw FH-600BS
80,140,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa lọng FH-Line saw FH-026
40,070,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa lọng Basa 4.0 5901504901
67,618,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cưa lọng đứng BASA 5.0 220 240V 2800W
123,283,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cưa lọng đứng BASA 5.0 380 420V 3600W
123,232,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cưa lọng đứng BASA 7.0 220 240V 2800W
145,115,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cưa lọng đứng BASA 7.0 380 420V 3800W
145,392,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cưa lọng HBS300 4901501901
16,936,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cưa lọng đứng HBS20 230 240V 350W
4,901,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cưa lọng HBS261 5901505901
8,327,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa lọng HBS400 5901503905
16,936,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa lọng sb 12 3901502920
14,847,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa lọng đứng JBS 12 230V 100001021M
24,453,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa lọng đứng JWBS 14OS 230V 708113A RU
39,248,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa lọng HBS 251 5900251
11,804,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa lọng HBS 351 2 5900351
22,492,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cưa lọng HBS 473 5900473
63,852,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng