CÁC MODEL CỦA Máy dán cạnh
Máy dán cạnh KAG 3 Kit
(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy dán cạnh KAG 3 5400003
65,487,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy dán cạnh bộ KAG 4 5400041 set
67,664,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Đánh Cạnh(1 4 ) 3709
1,329,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Đánh Cạnh(1 4 ) N3701
2,608,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Đánh Cạnh(1 4 ,3 8 ) RT0700C
2,383,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Đánh Cạnh(1 4 ) MT370
1,017,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Đánh Cạnh(1 4 ) MT372
1,017,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ máy dán cạnh set A BR500
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy cắt cạnh TK65
Liên hệ
Tạm hết hàng
Bộ kẹp chân không VH03N
Liên hệ
Tạm hết hàng
Bộ kẹp chân không VH03N
Liên hệ
Tạm hết hàng
Bộ máy dán cạnh set B BR500
Liên hệ
Tạm hết hàng
Hat keo cho máy dán cạnh GL12 GL12
Liên hệ
Tạm hết hàng
Hat keo cho máy dán cạnh
Liên hệ
Còn hàng