CÁC MODEL CỦA Máy tiện gỗ
máy tiện gỗ LATA 5.0 230 - 240V 750W
29,708,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện gỗ mini DM460T 4902301901
9,684,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy tiện gỗ DM1000T 230 240V 50Hz 400W 5902303901
7,928,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện gỗ DM600VARIO 5902305901
6,005,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy tiện gỗ DM500T 5902307901
6,339,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện gỗ DM1100T 5902306901
(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện gỗ JWL 1440L 230V 10000750M
8,285,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện gỗ JWL 1443L M 230V 10000501LM
36,137,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện gỗ DB 305 Vario 5920305
8,024,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy tiện gỗ DB 450 5920450
14,219,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy tiện gỗ DB 900 5920900
23,493,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy tiện gỗ DB 1200 Old model 1202
70,481,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện gỗ DB 1100
32,092,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy tiện gỗ DB 460 XL Vario 5920462
17,143,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy tiện gỗ KONTOUR 1500
178,359,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện gỗ 1216 Revo 1Hp 230v Lathe
26,460,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện gỗ 24 36 Revo 3HP 220V MLAREVO2436 220
115,431,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện gỗ MC1443
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy tiện gỗ MC1440 Wood Lathe
5,470,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện gỗ MC1018 Wood Lathe 370W
9,975,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện gỗ MC1018VD Wood Lathe
12,098,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng