CÁC MODEL CỦA Máy cắt góc đa năng
Máy cắt góc đa năng KS 254 Plus 80102540100
14,914,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc đa năng Crosscut saw KS 305 Plus
18,489,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc đa năng KGS 216 PLUS (0102160200)
19,770,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc đa năng Crosscut & mitre saw KGS254I Plus
30,904,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc đa năng KGS 254 PLUS 0102540300
28,879,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc đa năng KGS 315 PLUS 0103150000
37,528,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc đa năng SCH Mitre saw KG 251 4901106918
5,540,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc đa năng KGZ 251 4901205918
8,710,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc đa năng SCH Mss 8db no. 4901209000
7,222,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc đa năng SCH HM80MP 5901207901
9,447,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cắt góc đa năng HM80L 230V 1500W 3901105915
3,425,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc đa năng HM100MP 230 240V 2150W
9,416,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc đa năng HM80LXU 220 240V 1500W
5,559,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc đa năng HM100LXU 220 240V 2000W
7,376,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc đa năng HM100LU 220 240V 1800W
7,689,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc đa năng HM120L 220 240V 1800W
12,293,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc cưa bàn kết hợp HM100T 220 240V 1800W
11,246,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc đa năng Kity Ms 305 db 3300305901
12,408,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt góc đa năng JSMS 12L 230V 10000836M
12,790,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cắt góc đa năng KGZ 305 E 5702305
12,807,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cắt góc đa năng KGZ 3050 5701305
24,860,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng