CÁC MODEL CỦA Máy mài góc
Máy mài góc EZW 230
6,757,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc Angle grinder EZW 125 - 06814000
4,595,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc W 6-100 Angle grinder 606110000
1,114,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc W 8-100 Angle grinder
2,807,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc W 8-125 Angle grinder
3,433,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc W 23-180  Angle Grinder
5,313,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc W 26-180 Angle Grinder
8,547,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc W 26-230   Angle Grinder
8,547,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc WE 14-125 Inox PLUS 602131000
6,493,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc W72100 Angle grinder 618101
1,200,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc W 17-150*Angle Grinder
6,173,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc W 8-125 600263000
3,219,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc WE 14-125 Inox PLUS 602131000
6,443,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc W 17 150 Angle Grinder 600169000
6,031,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc W12 125 Quick Angle grinder 600398000
4,787,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc W 9 125 Angle grinder 600376000
3,375,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc WEF 9-125 Quick*Flat-head 613060000
9,126,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng