CÁC MODEL CỦA Máy mài góc
Máy mài góc EZW 230
6,714,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc Angle grinder EZW 125 - 06814000
4,566,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc W 6-100 Angle grinder 606110000
1,114,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc W 8-100 Angle grinder
2,789,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc W 8-125 Angle grinder
3,411,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc W 23-180  Angle Grinder
5,279,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc W 26-180 Angle Grinder
8,492,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc W 26-230   Angle Grinder
8,492,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc WE 14-125 Inox PLUS 602131000
6,452,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc W72100 Angle grinder 618101
1,200,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc W 17-150*Angle Grinder
6,134,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc W 8-125 600263000
3,219,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc W 9 125 Angle grinder 600376000
3,375,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc WEF 9-125 Quick*Flat-head 613060000
8,097,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat