CÁC MODEL CỦA Máy chà nhám
Máy chà nhám FSR 200 Intec Palm Sander
2,493,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy chà nhám SxE 400 600405000
5,418,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy chà nhám SRE 4350 TurboTec 611350000
6,563,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy chà nhám SRE 4351 TurboTec 611351000
7,296,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy chà nhám đĩa Sxe 3125
4,620,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy chà nhám rung SR 2185 600441500
3,777,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy chà nhám SXE 450 TurboTec 600129000
7,880,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy chà nhám trục OSS 100 5903500
7,006,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy chà nhám trục OBSS 100 5903501
10,322,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Chà Nhám Băng(9mmx553mm) 9032
3,999,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Chà Nhám Rung 9035H
1,130,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Chà Nhám Rung 9045B
4,137,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Chà Nhám Đánh Bóng(180mm) 9207SPB
5,642,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Chà Nhám Băng(100mmx610mm) 9403
7,071,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Chà Nhám(100mmx120mm) 9741
7,923,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Chà Nhám Băng(76mmx457mm) 9910
3,486,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Chà Nhám Băng(76mmx610mm) 9924DB
5,792,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Chà Nhám Rung BO3710
1,283,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Chà Nhám Rung BO3711
1,505,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Chà Nhám Rung BO4510H
1,092,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Chà Nhám Rung BO4540
2,120,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng