CÁC MODEL CỦA Máy mài thẳng
Máy mài thẳng GE 700 Straight grinder
6,933,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng G 500 Straight grinder
5,505,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng GE 710 Compact 600615000
6,637,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng GE 710 PLUS 600616000
7,530,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng GE 950 G Plus 600618000
9,951,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng pin GA 18 LTX  G 600639850
10,450,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng USK 3R 111194
28,717,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
máy mài thẳng USC 9 R 111079
16,149,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
máy mài thẳng USC 25 R 111080
14,482,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng USK 6R 111196
28,416,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng USK 15R 111198
28,416,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng USG 33 R 111214
28,079,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng USG 9 R 111241
17,008,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài khuôn UAK 30 RF 06490703
15,367,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài khuôn SUNmic 60 230 V VDE 11127501
91,380,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng