CÁC MODEL CỦA Máy khoan 3 chức năng
Máy khoan 3 chức năng UHE 22 Rotary hammer
9,360,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 56 600340000
25,993,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 76 600341000
38,692,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 96 600596000
38,431,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 2850 600656000
9,399,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 2851 600657000
11,399,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 2442 61813600
6,163,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 3250 600637000
13,193,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 3251 600659000
14,670,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan 3 chức năng UHE 2850 600712000
11,399,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 2850 600656000
9,345,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng