CÁC MODEL CỦA Máy khoan 3 chức năng
Máy khoan 3 chức năng UHE 22 Rotary hammer
9,300,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 56 600340000
25,826,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 76 600341000
35,672,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 96 600596000
38,185,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 2850 600656000
9,338,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 2851 600657000
11,326,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 2442 61813600
5,641,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 3250 600637000
11,705,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 3251 600659000
13,020,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan 3 chức năng UHE 2850 600712000
11,326,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan 3 chức năng KHE 2850 600656000
9,345,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Facebook Chat