CÁC MODEL CỦA Máy tỉa cành
Máy tỉa cành AHS 36 V 602177000
11,639,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tỉa cành AHS 36-65  V 602203000
16,600,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt cành AHS 18-55 V 600463000
15,236,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Tỉa Hàng Rào Dùng Pin(550mm)(36V) BUH550Z
3,135,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Tìa Hàng Rào Dùng Pin(10.8V) UH200DWE
2,510,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Dùng Pin(12V) UH201DSY
2,132,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Dùng Pin(12V) UH201DZ
1,230,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Tỉa Hàng Rào Dùng Pin(650mm)(36V) UH650DWB
9,528,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Tỉa Hàng Rào Dùng Pin(12V) UM600DZ
1,480,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng