Trục mềm đánh bóng
Phụ kiện máy Eisenblaetter KHÁC
CÁC MODEL CỦA Trục mềm đánh bóng
Trục mềm đánh bóng cho MINI MAX® 10010
7,322,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Trục mềm đánh bóng NA 4/1250 G28/G16 3000102
8,265,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 4/1250 DIN10/G16 3000202
8,265,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 7/1500 G28/G22 3000902
9,183,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 7/1500 DIN10/G22 3000702
9,183,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 7/2000 DIN10/G22 4979001
9,864,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 10/1500 G28G/28 3001502
11,375,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 10/1500 DIN15/G28 3002702
12,737,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 10/2000 G28/G28 3001503
12,737,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 10/2000 DIN10/G28 3002603
12,737,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 10/2000 DIN15/G28 3002703
13,893,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 12/2000 G28/G28 3002802
15,344,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 12/2000 DIN10/G35 3007701
16,025,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 12/2000 DIN15/G28 3003002
16,025,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 12/2000 DIN15/G35 3003102
16,025,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 12/2500 DIN10/G28 4995201
16,588,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 20/2500 DIN15/G35 3002501
24,615,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 15v/2000 DIN15/G35 4823601
20,498,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện Đầu mài thẳng FH 4 5757001
6,915,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Phụ kiện-Đầu mài thẳng FH 10 L 8931811
32,769,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Phụ kiện Đầu mài thẳng FH 10 5717001
8,387,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Facebook Chat