Trục mềm đánh bóng
Phụ kiện máy Eisenblaetter KHÁC
CÁC MODEL CỦA Trục mềm đánh bóng
Trục mềm đánh bóng cho MINI MAX® 10010
7,370,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Trục mềm đánh bóng NA 4/1250 G28/G16 3000102
9,302,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 4/1250 DIN10/G16 3000202
9,302,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 7/1500 G28/G22 3000902
10,335,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 7/1500 DIN10/G22 3000702
10,335,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 7 2000 DIN10 G22 4979001
11,702,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 10/1500 G28G/28 3001502
12,802,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 10 1500 DIN15 G28 3002702
15,058,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 10/2000 G28/G28 3001503
14,336,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 10 2000 DIN10 G28 3002603
15,103,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 12/2000 G28/G28 3002802
17,270,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 12/2000 DIN10/G35 3007701
18,036,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 12/2000 DIN15/G28 3003002
18,036,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 12/2000 DIN15/G35 3003102
18,036,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 12/2500 DIN10/G28 4995201
18,670,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 20/2500 DIN15/G35 3002501
27,704,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Trục mềm đánh bóng NA 15v/2000 DIN15/G35 4823601
23,070,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện Đầu mài thẳng FH 4 5757001
7,783,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Phụ kiện Đầu mài thẳng FH 10 L 8931811
38,725,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Phụ kiện Đầu mài thẳng FH 10 5717001
9,439,000đ(chưa VAT)
Còn hàng