đai nỉ đánh bóng merino POLY-PTX® felt sleeve (merino)
  • Lọc theo nhãn hiệu
  • Lọc theo Cỡ đĩa/lưỡi/nhám/bánh mài (mm)
Phụ kiện máy Eisenblaetter KHÁC
CÁC MODEL CỦA đai nỉ đánh bóng merino POLY-PTX® felt sleeve (merino)