Đĩa nỉ đánh bóng MINI-FIX felt disc (mirror finish)
  • Lọc theo nhãn hiệu
  • Lọc theo Cỡ đĩa/lưỡi/nhám/bánh mài (mm)
Phụ kiện máy Eisenblaetter KHÁC
CÁC MODEL CỦA Đĩa nỉ đánh bóng MINI-FIX felt disc (mirror finish)