Phụ kiện dụng cụ cầm tay
Phụ kiện máy Eisenblaetter KHÁC
CÁC MODEL CỦA Phụ kiện dụng cụ cầm tay
Mũi mài hợp kim mini FR-HF100D-2-S-6X4,7X6 295815
473,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi mài hợp kim mini FR-HF100L-6-S-3X14X3 296199
259,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi mài hợp kim mini FR-HF100M-2-S-3X11X3 296204
259,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa đánh bóng xốp PSM 125/30-K 908060
353,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Đế máy mài góc SBH 50 M 900972
183,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Đế máy mài góc SBH 50 H 900973
215,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Đĩa nhám tròn SB 50 SC K 120 900993
10,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Đĩa nhám tròn SB 50 SC K 240 900995
12,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 05 10 A 902017
184,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 05 11 C 902018
184,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 10 15 A 902023
204,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 10 15 C 902024
204,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 16 26 G 902031
218,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 05 15 L 902032
257,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 11 25 L 902034
275,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 16 32 L 902036
277,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 22 40 L 902038
405,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat