Phụ kiện dụng cụ cầm tay
Phụ kiện máy Eisenblaetter KHÁC
CÁC MODEL CỦA Phụ kiện dụng cụ cầm tay
Mũi mài hợp kim mini FR-HF100D-2-S-6X4,7X6 295815
473,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi mài hợp kim mini FR-HF100L-6-S-3X14X3 296199
259,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi mài hợp kim mini FR-HF100M-2-S-3X11X3 296204
259,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa đánh bóng xốp PSM 125/30-K 908060
364,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Đế máy mài góc SBH 50 M 900972
188,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Đế máy mài góc SBH 50 H 900973
222,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Đĩa nhám tròn SB 50 SC K 120 900993
10,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Đĩa nhám tròn SB 50 SC K 240 900995
12,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 05 10 A 902017
190,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 05 11 C 902018
190,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 10 15 A 902023
211,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 10 15 C 902024
211,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 16 26 G 902031
225,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 05 15 L 902032
265,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 11 25 L 902034
284,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 16 32 L 902036
286,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện dụng cụ cầm tay PCT 22 40 L 902038
418,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat
<