Đĩa nhám xếp MINI-FIX flap disc (flexible)
  • Lọc theo nhãn hiệu
  • Lọc theo Cỡ đĩa/lưỡi/nhám/bánh mài (mm)
  • Lọc theo Cỡ hạt mài
Phụ kiện máy Eisenblaetter KHÁC
CÁC MODEL CỦA Đĩa nhám xếp MINI-FIX flap disc (flexible)
Facebook Chat
<