CÁC MODEL CỦA Máy uốn cắt thép
Máy uốn cắt thép SIMA COMB3R 30/36
218,962,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bấm thép trụ SIMA CX 20
31,316,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép SIMA CEL 30
127,819,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép SIMA CEL 35
183,490,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép SIMA CEL 42
218,962,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép SIMA CEL 45
328,443,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy uốn cắt thép SIMA COMBI 36-42
175,170,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy uốn thép SIMA DEL 45
191,620,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cắt thép SIMA CORTA 52
175,170,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy uốn thép SIMA DEL 32
120,181,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy uốn sắt SIMA DEL-36
135,856,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
máy bấm thép trụ SIMA CX 25
31,316,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bấm thép trụ SIMA CX 16
31,316,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy uốn cắt thép KW KMB 32
108,537,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn cắt thép KW KMB 25
75,504,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy bấm thép trụ KW KMC 25H
25,955,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn cắt thép KW KMC-32
151,008,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn cắt thép KW KMC-25W
61,347,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn cắt thép KW KMB-32L
122,694,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn cắt thép KW KMB 32H
132,883,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn cắt thép KW KMB 42H
226,512,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn cắt thép KW KRB-25
122,694,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn thép lò xo KRB 32
167,310,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn cắt thép KW KMU-32
696,696,000đ(chưa VAT)
Còn hàng