CÁC MODEL CỦA Máy uốn cắt thép
Máy uốn cắt thép SIMA COMB3R 30/36
217,558,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bấm thép trụ SIMA CX 20
31,115,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép SIMA CEL 30
127,000,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép SIMA CEL 35
182,314,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép SIMA CEL 42
217,558,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép SIMA CEL 45
326,337,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy uốn cắt thép SIMA COMBI 36-42
174,047,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy uốn thép SIMA DEL 45
190,391,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cắt thép SIMA CORTA 52
174,047,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy uốn thép SIMA DEL 32
119,410,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy uốn sắt SIMA DEL-36
134,985,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
máy bấm thép trụ SIMA CX 25
31,115,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bấm thép trụ SIMA CX 16
31,115,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy uốn cắt thép KW KMB 32
99,354,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn cắt thép KW KMB 25
69,116,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy bấm thép trụ KW KMC 25H
23,759,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn cắt thép KW KMC-32
138,231,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn cắt thép KW KMC-25W
56,157,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn cắt thép KW KMB-32L
112,313,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn cắt thép KW KMB 32H
121,639,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn cắt thép KW KMB 42H
207,346,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn cắt thép KW KRB-25
112,313,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn thép lò xo KRB 32
153,153,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy uốn cắt thép KW KMU-32
637,745,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Facebook Chat