CÁC MODEL CỦA Máy uốn cắt thép
Máy uốn cắt thép SIMA COMB3R 30/36
217.558.000đ
Tạm hết hàng
Máy bấm thép trụ SIMA CX 20
31.115.000đ
Tạm hết hàng
Máy cắt thép SIMA CEL 30
127.000.000đ
Tạm hết hàng
Máy cắt thép SIMA CEL 35
182.314.000đ
Tạm hết hàng
Máy cắt thép SIMA CEL 42
217.558.000đ
Tạm hết hàng
Máy cắt thép SIMA CEL 45
326.337.000đ
Tạm hết hàng
Máy uốn cắt thép SIMA COMBI 36-42
174.047.000đ
Tạm hết hàng
Máy uốn thép SIMA DEL 45
190.391.000đ
Tạm hết hàng
Máy cắt thép SIMA CORTA 52
174.047.000đ
Tạm hết hàng
Máy uốn thép SIMA DEL 32
119.410.000đ
Tạm hết hàng
Máy uốn sắt SIMA DEL-36
134.985.000đ
Tạm hết hàng
máy bấm thép trụ SIMA CX 25
31.115.000đ
Tạm hết hàng
Máy bấm thép trụ SIMA CX 16
31.115.000đ
Tạm hết hàng
Máy uốn cắt thép KW KMB-32
104.920.000đ
Tạm hết hàng
Máy uốn cắt thép KW KMB-25
74.654.000đ
Tạm hết hàng
Máy bấm thép trụ KW KMC 25H
28.248.000đ
Tạm hết hàng
Máy uốn cắt thép KW KMC-32
153.344.000đ
Tạm hết hàng
Máy uốn cắt thép KW KMC-25W
62.548.000đ
Tạm hết hàng
Máy uốn cắt thép KW KMB-32L
119.043.000đ
Tạm hết hàng
Máy uốn cắt thép KW KMB-32H
134.818.000đ
Tạm hết hàng
Máy uốn cắt thép KW KMB-42H
238.086.000đ
Tạm hết hàng
Máy uốn cắt thép KW KRB-25
100.884.000đ
Tạm hết hàng
Máy uốn cắt thép KW KRB-32
149.308.000đ
Tạm hết hàng
Máy uốn cắt thép KW KMU-32
616.308.000đ
Tạm hết hàng
Facebook Chat