CÁC MODEL CỦA Máy cưa cắt vật liệu xây dựng
Máy cắt gạch FS3600 230V 900W
13.072.000đ
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch FS4700 230V 1200W
17.346.000đ
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch HSM3500 230V 2000W
29.449.000đ
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch ND180 25945
5.500.000đ
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch ND-200 45910
10.900.000đ
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch, đá DV-200-1000 54911
21.501.000đ
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch, đá DC-250-1200 55941
29.975.000đ
Tạm hết hàng
Facebook Chat