CÁC MODEL CỦA Máy cưa cắt vật liệu xây dựng
Máy cưa cắt xẻ gạch đá FS 850 4906705000
15,460,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch FS3600 230V 900W
14,777,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch FS4700 230V 1200W
19,608,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch HSM3500 230V 2000W
33,291,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch ND180 25945
5,500,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch ND-200 45910
10,900,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch, đá DV-200-1000 54911
21,501,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch, đá DC-250-1200 55941
29,975,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch, đá DR-350 56940
27,500,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch, đá DS-250-1300 51980
50,501,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa cắt vật liệu xây dựng SIMA BALI MEKANO
61,716,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng