CÁC MODEL CỦA Máy khoan rút lõi
Máy khoan rút lõi ehd 2000s
13.427.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi ehd 1801
14.000.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi ehd 1300 set
12.514.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi ehd 2000s set
21.161.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi db 160
20.302.000đ
Còn hàng
Máy khoan rút lõi dbe 162
41.087.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi dbe 152
40.227.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi dbe 152 s
38.240.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi dbe 250r
48.437.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi dbe 300
58.327.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi dbe 350
53.439.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi dbe 352 03642000
57.199.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi kbm 200
24.706.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi ehd 1300
8.701.000đ
Còn hàng
Máy khoan rút lõi esd 1801
13.706.000đ
Còn hàng
Máy khoan rút lõi etn 1801 p
15.844.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi etn 152/3p
22.450.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi etn 2001p
19.550.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi end 712 p
8.325.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi end 1550 p
10.473.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi end 1300 p
12.246.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi ple 182
45.831.000đ
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi pld 160 0334c
25.494.000đ
Tạm hết hàng
Facebook Chat