CÁC MODEL CỦA Máy khoan rút lõi
Máy khoan rút lõi ehd 2000s
13,514,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi ehd 1801
14,564,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi ehd 1300 set
12,595,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi ehd 2000s set
21,298,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi db 160
21,406,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan rút lõi DBE 162 03E35000
49,267,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi dbe 152
40,487,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi dbe 152 s
38,487,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi dbe 250r
51,645,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan rút lõi dbe 300
58,703,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi dbe 350
53,784,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi dbe 352 03642000
62,121,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan rút lõi kbm 200
24,865,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi ehd 1300
10,008,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan rút lõi esd 1801
13,795,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan rút lõi etn 1801 p
15,946,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi etn 152/3p
22,595,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi etn 2001p
19,676,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi end 712 p
8,379,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi end 1550 p
14,271,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi end 1300 p
12,325,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi ple 182
46,127,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi ple 450 - drilling unit
70,804,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan rút lõi pld 160 0334c
25,658,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng