Máy khoan bàn - đứng
Máy khoan KHÁC
CÁC MODEL CỦA Máy khoan bàn - đứng
Máy khoan bàn SCH dp 13 no. 4906803918
3,958,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan bàn SCH dp 16 no. 4906801918
9,132,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan bàn DP16VL 230V 500W
4,157,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan bàn DP18VARIO 230 240V 550W 5906807901
12,096,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan bàn DP16SL 230V 550W
9,532,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan gỗ JDP8L 10000355M
4,124,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan đứng JDP 20FT 10000460T
34,754,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan đứng JET IDP 22 354301T
68,068,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan TB 23 230 V
13,130,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan TB 23 - 400 V
13,198,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan SBS 23 230 V
14,362,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan SBS 32
24,111,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan SBH 28 2156028
46,532,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan SBH 36 NC Vario 2156236
139,555,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan taro H SB 60 NC HIGHLINE 1104060
313,947,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan taro H SB 60 FV HIGHLINE 1102060
278,415,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan đứng GB 33 2151133
146,631,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan đứng SB 55 SV 2102055
158,651,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan bàn - taro Optimum drill DX 16V 3020160
48,948,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan bàn Optimum drill B20 230V 3008201
18,329,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan bàn Optimum drill B16 230V 3008161
16,403,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan bàn OPTIdrill B 13 3008131
4,726,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan bàn OPTIdrill B 14 3008141
6,286,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat
<