Máy khoan từ
CÁC MODEL CỦA Máy khoan từ
Máy khoan từ MBE 100 PLUS
45,782,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan từ MAG MB-30
30,245,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan từ MAG MBQ-50
29,572,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan từ MAG MBQ 100
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy khoan từ MB-100
43,672,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan từ MBE 50
30,529,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan từ MAG MBQ 100
48,376,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan từ ehb 32 2.2 r r l b32
45,378,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan từ ehb 32 4.2 b32
41,388,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan từ MAG 32 * Magnetic Core Drill Unit
37,539,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan từ MAG 50 600636500
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy khoan từ MAG 50 600636500
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy khoan từ BDS MAB 1300
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy khoan từ BDS MAB 2000
73,383,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan từ BDS AkkuMAB 3000
59,624,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan từ BDS AirMAB 5000
112,721,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan từ BDS MAB 825
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy khoan từ BDS RAILMAB 925
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy khoan từ BDS RAILMAB 960
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy khoan từ BDS AutoMAB 1500
46,999,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan từ BDS MAB 100
20,639,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan từ MAB 150
31,876,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan từ BDS AutoMAB 350
(chưa VAT)
Tạm hết hàng