CÁC MODEL CỦA Mũi khoét HSS 55mmL
Mũi khoét HSS 55mmL KBL 045
2,687,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5512
648,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5513
593,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5514
600,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5515
571,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5516
680,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5517
593,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5518
827,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5519
721,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5520
744,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5521
816,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 22x55
840,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5523
864,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5524
888,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5525
936,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5526
1,048,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5527
1,126,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5528
1,177,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5529
1,128,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5530
1,333,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5531
1,391,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5532
1,440,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5533
1,384,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét HSS 55mmL FE5534
1,607,000đ(chưa VAT)
Còn hàng