CÁC MODEL CỦA Mũi taro máy chuôi weldon
Mũi ta rô máy M24 DIN376B 220.100240
1,500,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi ta rô máy chuôi M30 DIN376B 220.100300
2,576,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi ta rô máy M20 DIN376B 220.100200
1,231,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu kết nối nhanh mũi taro DIN376 ZGA 030
1,038,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi ta rô máy chuôi weldon M16 DIN376B 220.100160
854,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi ta rô máy chuôi weldon M12 DIN376B 220.100120
852,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng