CÁC MODEL CỦA Máy phay đục tường
Máy phay rãnh tường EFU 1200 06541000
20,208,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy phay đục tường MAC M-90
26,139,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy phay đục tường MAC SC-100
32,114,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy phay đục tường MAC SC 200
37,545,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy phay đục tường MAC M 95
29,267,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy phay đục tường MAC M-80
24,909,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy phay đục tường M 95 basic
24,936,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy phay đục tường SC 300 PRO
31,961,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy phay đục tường MAC M 90 New
22,937,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng