CÁC MODEL CỦA Máy hút bụi nước
Máy hút bụi nước ss 1200
6,757,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy hút bụi nước dss 25 a
13,054,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy hút bụi nước dss 25 m
15,244,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy hút bụi nước dss 50 a
15,298,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy hút bụi nước dss 50 m
17,244,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy hút bụi nước wrs 1201
23,784,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy hút bụi nước ss 1401 l 09921000
7,535,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy hút bụi nước DSS 35 M iP 09919
16,954,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy hút bụi nước wetCAT 262 ET 7001260
14,881,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy hút bụi khô ướt flexCAT 130 ERA 7003505
7,520,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy hút bụi khô ướt flexCAT 130 ER 7003500
6,823,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng