CÁC MODEL CỦA Máy mài beton
Máy mài beton ebs 125.4 o
13,784,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài beton EBS 125.4 ro
15,460,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài beton ebs1802
16,876,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài beton ebs1802 sh
19,784,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài beton ebs180 h
22,109,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài beton ebs180
20,000,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài beton ebs235.1
55,770,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài beton euf 100 06521000
10,757,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
MÁY MÀI BETON EBS 120 - 0630B000
10,000,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài beton epf 1503 0651i000
14,271,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào tường EOF 100
9,061,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài bê tông ebs180 F
30,016,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài bê tông EBS 120.1 0630F000
10,816,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài bê tông EBS 120.1 phiên bản Gold 0630M000
11,177,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài beton cho góc hẹp EES 1400 3 0620T000
10,775,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa mài bê tông hợp kim Tungsten carbide 37131000
1,007,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài beton EPF 200 3 0651M000
17,761,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa mài bê tông hợp kim PCD 37116000
3,375,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đối trọng 5 9 kg 37433000
4,026,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Giá treo đối trọng Ergo Guide 3765C000
13,913,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ống cao su Ø 35 MM, 5,00 M 35319000
4,026,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bào tường EOF 100.1 06535000
9,473,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài bê tông RS 14-125 603824700
16,152,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng