Máy cắt gạch khô
CÁC MODEL CỦA Máy cắt gạch khô
Máy cắt gạch khô eds 125 t
5,132,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch  ETR 230
11,705,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch ETR 350
28,541,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch ETR 400.2 P 0682E000
38,961,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch RB Star 60 N Plus 12978
1,947,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch RB SPEED - 62 13962
3,135,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch RB SPEED - 62 Speed Plus 13975
4,400,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch RB SPEED - 62 Speed Plus 13968
4,950,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch SPEED - 72 13972
4,268,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch SPEED - 72 Speed Plus 13976
5,225,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch cầm tay RB SPEED - 92 13992
5,258,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt gạch RB SPEED - 92 Speed Plus 13971
7,898,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ cắt gạch lưỡi kim cương RAIMO75
10,533,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ cắt gạch lưỡi kim cương RAIMO63
8,665,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ cắt gạch lưỡi kim cương RAIMO52
7,815,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ cắt gạch lưỡi kim cương RAIMO 125S
19,707,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ cắt gạch lưỡi kim cương RAIMO 93S
12,062,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ cắt gạch lưỡi kim cương RAIMO 75S
10,941,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ cắt gạch lưỡi kim cương RAIMO 63S
9,990,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Dụng cụ cắt gạch lưỡi kim cương RAIMO 52S
8,834,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng