CÁC MODEL CỦA Máy mài thẳng khí nén
Máy mài hơi Air die grinder STS 7000
3,663,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng khí nén Die grinder STS 630 SET
2,355,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén Metabo DG 25
2,263,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén YAN-YWE-NXS
12,644,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén YAN-AG3-2
5,168,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén YAN-AGSS-FP
6,064,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén YAN- AGSS-ST
1,711,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén YAN- AG1523
9,067,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài hơi Small straight grinders LSA 80 4747901
16,646,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén LSA 81 5707001
21,334,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
máy mài thẳng khí nén LSA 61 5910002
28,843,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng LSG 16 112001
24,649,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng LSG 20 112002
24,649,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng LSA 77-XT 112013
21,436,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng khí nén LSA 70 11204401
22,441,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng khí nén LGS 30 5795001
7,169,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén LSB 20 DH 5932001
12,526,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén LRG 20 11202201
36,542,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén LRC 20 11203101
23,317,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Bút chạm khắc GS PRO 2403110
3,558,000đ(chưa VAT)
Còn hàng