CÁC MODEL CỦA Máy mài góc khí nén
Máy mài hơi Angle grinder WS 7400
7,914,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc khí nén DW 125 Angle grinder 601556000
5,344,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén Metabo DW 125 Quick 601557000
5,014,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén YAN-AGS-58
4,723,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén YAN- AGA-1200
4,752,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén YAN- AG3-90DX2
7,604,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén YAN- AG3-3DX2
7,604,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén YAN- AGA-12B
5,038,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén YAN- SMW-203
8,174,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén YAN- SMAG-203B
7,769,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén YAN- SMAG-203A
7,794,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài hơi Polisher LPC 2 TOP 5237354
21,097,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc khí nén  LWG 12 112 006
30,450,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc khí nén LWA 70 KF 4744301
21,760,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén LWB 20 DH 5935201
22,671,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc hơi LWE 10 TOP 05756003
25,335,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc hơi LWG 12 11200601
31,965,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc cổ dài TWS PRO 2403490
4,451,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng