CÁC MODEL CỦA Máy mài góc khí nén
Máy mài hơi Angle grinder WS 7400
7,914,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc khí nén DW 125 Angle grinder 601556000
5,344,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén Metabo DW 125 Quick 601557000
5,014,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén YAN-AGS-58
4,723,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén YAN- AGA-1200
4,752,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén YAN- AG3-90DX2
7,604,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén YAN- AG3-3DX2
7,604,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén YAN- AGA-12B
5,038,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén YAN- SMW-203
8,174,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén YAN- SMAG-203B
7,769,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén YAN- SMAG-203A
7,794,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài hơi Polisher LPC 2 TOP 5237354
19,333,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc khí nén  LWG 12 112 006
27,903,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài góc khí nén LWA 70 KF 4744301
19,941,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc khí nén LWB 20 DH 5935201
20,776,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc hơi LWE 10 TOP 05756003
23,217,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc hơi LWG 12 11200601
29,292,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài góc cổ dài TWS PRO 2403490
4,451,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng