CÁC MODEL CỦA Cuộn ống hơi tự động rút
Cuộn ống hơi tự động rút MD201010
5,963,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cuộn ống hơi tự động rút MD203812
5,516,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cuộn ống hơi tự động rút MNP200812
3,787,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cuộn ống hơi tự động rút MNP201010
4,115,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Ống dẫn khí nén DST 8 30 2105830
4,984,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cuộn ống hơi tự rút SAR 8 15 TOP 2105815
7,379,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cuộn ống hơi tự rút SAR 10 15 TOP 2105818
8,220,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cuộn ống hơi tự rút SAR 8 10 E 2105804
1,989,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cuộn ống hơi tự rút SAR 8 15 E 2105806
2,480,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cuộn ống hơi tự rút SAR 8 15 PRO 2105813
4,334,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cuộn ống hơi tự rút SAR 13 12 PRO 2105817
4,919,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cuộn ống hơi tự rút SAR 10 20 RP 2105839
5,750,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng