CÁC MODEL CỦA Máy mài thẳng khí nén
Máy mài hơi Air die grinder STS 7000
4,537,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng khí nén Die grinder STS 630 SET
2,340,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén Metabo DG 700
2,794,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén Metabo DG 25
2,009,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén YAN-YWE-NXS
12,117,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén YAN-AG3-2
4,953,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén YAN-AGSS-FP
5,811,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén YAN- AGSS-ST
1,640,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén YAN- AG1523
8,690,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài hơi Small straight grinders LSA 80 4747901
14,790,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén LSA 81 5707001
17,356,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
máy mài thẳng khí nén LSA 61 5910002
25,627,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng LSG 16 112001
21,901,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng LSG 20 112002
21,901,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng LSA 77-XT 112013
19,046,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng khí nén LSA 70 11204401
17,102,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài thẳng khí nén LGS 30 5795001
5,260,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén LSB 20 DH 5932001
11,129,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén LRG 20 11202201
32,468,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài thẳng khí nén LRC 20 11203101
25,065,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Facebook Chat