Máy đánh bóng ống cố định
CÁC MODEL CỦA Máy đánh bóng ống cố định
Máy đánh bóng ống cố định LS-KS-350
417,725,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy đánh bóng ống vô tâm KS 100 BA
471,194,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy đánh bóng ống cố định TP 80
352,178,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy đánh bóng ống NS-MP100
692,664,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy đánh bóng ống PC70 2P
2,187,360,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy đánh bóng ống vuông FG170 ZK
473,928,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy đánh bóng ống cố định GA LPC 90
155,966,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy đánh bóng ống cố định GA LPC 500
669,492,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy đánh bóng ống cố định GA LPC 300
319,483,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy đánh bóng ống cố định GA LPC 300W
431,751,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy đánh bóng ống cố định GA LT 130
751,536,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy xử lý bề mặt cố định GO
238,510,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy đánh bóng ống cố định GA Tris
326,733,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy đánh bóng mặt phẳng DUO
448,424,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài ống Garboli LPC 160
344,958,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài đai nhám ống vuông GPS Modulo module A +B
1,488,486,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài đai nhám ống vuông GPS Modulo module A +B +C
2,004,078,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài đai nhám ống vuông GPS Modulo module 2A +B
1,977,821,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài đai nhám ống vuông GPS Modulo module 3A
1,953,474,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy đánh bóng ống cố định LPC 300 Mirror
571,782,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat