Mũi khoan xoắn TURBOCRAFT® DIN 338 HSS-G, với mũi khoan mồi
Sản phẩm của BOC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan xoắn TURBOCRAFT® DIN 338 HSS-G, với mũi khoan mồi
Facebook Chat