Mũi khoan bước HSS-E (Co5) Cobalt Alloyed, với rãnh thoát phoi xoắn
Sản phẩm của BOC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan bước HSS-E (Co5) Cobalt Alloyed, với rãnh thoát phoi xoắn
Facebook Chat