Đũa khuấy biên dạng ruy băng xoắn W/WG
CÁC MODEL CỦA Đũa khuấy biên dạng ruy băng xoắn W/WG
Đũa khuấy 120 HELICON RIBBON STIRRING ROD 31214
569,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đũa khuấy G 100 HELICON RIBBON STIRRING ROD
486,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đũa khuấy G 135 HELICON RIBBON STIRRING ROD
692,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đũa khuấy G 160 HELICON RIBBON STIRRING ROD
931,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đũa khuấy GV 120 HELICON RIBBON STIRRING ROD
2,554,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng