CÁC MODEL CỦA Cánh khuấy
Cánh khuấy RB Cánh-trục khuấy M14-D120
600,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy EA10
197,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy EA17
197,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy EP10
197,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy EX6S12
1,768,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy EX6S17
1,768,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy EX10S12
2,553,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy EX10S17
2,553,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy ES10-304
786,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy ES10-316
1,179,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy ES17-304
982,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy ES17-316
1,571,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy G10
786,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy G14
982,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy G17
1,179,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy G20
1,571,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy G25
2,357,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh khuấy G20S17 SUS316
2,553,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh khuấy ESS20 SUS304
1,532,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat