CÁC MODEL CỦA Cánh khuấy
Cánh khuấy RB Cánh-trục khuấy M14-D120
600,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy EA10
253,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy EA17
232,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy EP10
232,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy EX6S12
2,085,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy EX6S17
2,085,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy EX10S12
3,012,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy EX10S17
3,012,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy ES10-304
927,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy ES10-316
1,390,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy ES17-304
1,159,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy ES17-316
1,854,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy G10
927,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy G14
1,159,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy G17
1,390,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy G20
1,854,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh và trục khuấy G25
2,780,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh khuấy G20S17 SUS316
3,012,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cánh khuấy ESS20 SUS304
1,807,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng