Phụ kiện máy làm sạch-đánh bóng điện hóa
Máy làm sạch mối hàn điện hóa KHÁC
CÁC MODEL CỦA Phụ kiện máy làm sạch-đánh bóng điện hóa
Điện cực carbon Bymat 1025ST 90°
3,129,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Điện cực carbon Bymat 1028ST polishing stamp 60°
5,117,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Điện cực carbon Bymat 1026ST cleaning stamp 30°
3,681,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện Bymat Premium line stater kit 6024 ES
22,535,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện Bymat Premium line starter kit 5024 ES
18,061,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện Bymat Premium line stater kit 4024 ES
14,572,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện Bymat Premium line stater kit 3024 ES
14,367,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Điện cực carbon Bymat 5024 AK adapter premiumline
1,473,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện Bymat Classical line starter kit 1024 ES
16,378,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Phụ kiện Bymat Classical line stater kit 1124 ES
7,069,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Điện cực carbon Bymat 1026 ST 60°
3,497,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Điện cực carbon Bymat 1026 DV 30°
4,049,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Điện cực carbon Bymat 1026 VH 30°
4,049,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng