Máy khuấy cầm tay
CÁC MODEL CỦA Máy khuấy cầm tay
Máy khuấy cầm tay EHR 14.1 S SET
5,046,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 15.1 SB
7,064,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 15.1 SB SET
8,079,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 15/2 SB
8,577,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 15 2 SB SET
8,937,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 16.1 S SET
7,928,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 20 SB
9,226,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 20 SB set
9,802,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 20 RB set
11,604,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 20S
9,586,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 20S SET
10,235,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 20/2.4 S
11,460,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 20/2.4 S SET
12,109,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHM 162 S SET
11,460,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 23/2.3 S
13,478,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 23/2.3 S SET
14,199,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EZR 21 S
18,667,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EZR 21 R
20,469,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay AUTOMIX 1801
20,685,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay AUTOMIX 90
28,253,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EZR 22 R
18,091,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 23/2.4 S SET
14,199,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 20/2.5 S SET
12,109,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khuấy cầm tay EHR 20.1 R set
10,955,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng