CÁC MODEL CỦA Lưỡi cưa TCT
Lưỡi cưa TCT- D200 mm, 24z 53206508
1,977,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa TCT D200 mm, 48z 53206509
2,362,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa TCT- D250 mm, 42z 53008001
2,344,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa TCT - D270 mm, 36z 53000707
2,152,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa TCT- D270 mm, 80z 53000708
4,285,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa TCT- D300 mm, 60z 54600701
3,428,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa TCT SCH Sawblade TCT- D305 mm, 48z 88001843
2,921,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa TCT SCH Sawblade TCT- D450 mm, 36z 56460701
3,673,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa TCT SCH Sawblade TCT- D250 mm, 80z 53000703
4,548,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa TCT SCH Sawblade TCT- D250 mm, 42z 53000704
2,833,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa TCT SCH Sawblade TCT- D255 mm, 60z 88001849
2,956,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa TCT SCH Sawblade TCT- D300 mm, 48z 51005504
2,921,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa TCT SCH Saw blade 305x3.0x30 - 60z 88001852
2,861,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa TCT SCH Saw blade 305x3.0x30 - 80z 88001850
4,541,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa TCT SCH Sawblade TCT- D500 mm, 36z 56000702
5,072,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng