Động cơ điện nong ống
CÁC MODEL CỦA Động cơ điện nong ống
Động cơ điện nong ống TEC-Roll-A-Motor 1100-NEW
149,257,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Động cơ điện nong ống TEC-Roll-A-Motor 1100-C-NEW
174,075,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Động cơ điện nong ống TEC-Roll-A-Motor 1100-B-NEW
159,918,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Động cơ điện nong ống TEC-Roll-A-Motor 1200-B-NEW
144,289,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Động cơ điện nong ống TEC-Model 900
98,986,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Động cơ điện nong ống TEC Roll A Motor 1200 C NEW
175,789,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Động cơ khí nén cắt ống CF 400 1200
300,129,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Động cơ điện nong ống FT1050
90,605,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Động cơ điện nong ống TC 4 42V.3PH.50 Hz TC 400 50
439,207,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Động cơ điện nong ống TEC Roll A Motor 1050 B
96,697,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Động cơ điện nong ống POW-MPG-3N
93,991,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Động cơ nong điện, Drive 5
56,551,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng