CÁC MODEL CỦA Bơm thủy lực
Máy bơm chìm thủy lực SP20 K0056
56,582,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bơm chìm thủy lực chuyên nghiệp WP 25 K0057
68,974,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Bơm Chìm Thủy Lực SP35 K0103
93,206,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Bơm Chìm Thủy Lực SP45 K0004
100,801,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Bơm Chìm Thủy Lực SP55 K0104
261,535,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy Bơm Chìm Thủy Lực SP65 K0027
318,608,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy bơm chìm thủy lực chuyên nghiệp AP80 K0495
276,757,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng